Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wydarzeń pod nazwą „Beauty City” organizowanych przez Ewelinę Sasin prowadzącą działalność pod firmą Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, wpisaną do CEIDG, posiadającą NIP: 9591511109, REGON: 220167787, na zlecenie spółki SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083512, o kapitale zakładowym 410.000 PLN, NIP: 5252175977, REGON: 016317049, mających miejsce we wrześniu-październiku 2018r, w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, zwanych dalej łącznie „wydarzeniem”. Szczegółowe zasady przetwarzania danych podczas wydarzenia określa Regulamin wydarzenia dostępny na terenie eventu. Natomiast poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Klubu LifeStyle dostępne są tutaj: https://www.klublifestyle.pl/strona/ochronadanych

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest spółka SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083512, o kapitale zakładowym 410.000 PLN, NIP: 5252175977, REGON: 016317049, zwana "Administratorem Danych".

Jak mogą się państwo z nami kontaktować?

W sprawach związanych z danymi osobowymi jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Możecie do nas również napisać wiadomość e-mail na adres: kontakt@superpharm.pl.

W jakim celu przetwarzamy państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. związanych z udziałem w wydarzeniu,
 2. marketingu usług Administratora Danych.

Podstawy przetwarzania danych

 Dane są przetwarzane na następujących podstawach:

 1. na potrzeby Państwa udziału w wydarzeniu - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a) w sytuacjach, w których dochodzi do zawarcia umowy, nawet w formie ustnej, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
 2. na potrzeby marketingu usług Administratora Danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

Podanie powyższych Państwa danych jest dobrowolne. Proszę mieć jednak na uwadze, że ich niepodanie może uniemożliwić udział w wydarzeniu.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Wasze dane były wykorzystywane w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych, mogą Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów: na adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@superpharm.pl.

Jak długo będziemy przetwarzać państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do udziału w wydarzeniu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora Danych.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Państwa prawa w zakresie danych osobowych

W każdej chwili macie Państwo prawo do:

 1. żądania od Nas:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia, lub
  • ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać pisząc do nas na adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@superpharm.pl.

Mają też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kategorie odbiorców danych

Poza przypadkami wskazanymi w Regulaminie wydarzenia, które dostępne są tutaj, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Cookies

Strona beautycity.pl korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie oraz celach statystycznych i analitycznych. Zbierane dane nie dają możliwości ustalenia tożsamości konkretnych osób odwiedzających stronę. Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofa, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Partnerzy

 • logo vichy
 • logo la roche posay
 • logo loreal
 • logo maybelline
 • logo elseve
 • logo garnier
 • logo mixa
 • logo chiodo
 • logo bourjois
 • logo rimmel
 • logo max factor
 • logo sallyhansen
 • logo seboradin
 • logo bausch lomb
 • logo scholl
 • logo life