Regulamin eventu Super - Pharm Beauty City 2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Super – Pharm Beauty City 2018 (dalej jako „Regulamin”) dotyczy uczestników wydarzenia połączonego z mini zabiegami kosmetycznymi oraz prezentacją produktów Partnerów Super – Pharm, w tym Life, L’Oreal, Maybelline, Elseve, Garnier, Mixa, Vichy, La Roche – Posay, Rimmel, Bourjois, Sally Hansen, Max Factor, Seboradin, Chiodo Magnificco, Scholl, Bausch Lomb, prowadzonych pod nazwą „Beauty City – Po drugiej Stronie Lustra” (dalej jako „Cykl Eventów”).
 2. Organizatorem Cyklu Eventów jest Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, NIP: 959-151-11-09, REGON: 220167787 (dalej jako „Organizator”) na zlecenie Super - Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39; NIP 525-217-59-77; Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000083512 (dalej jako „Zlecający”).
 3. Organizator ma prawo wykonywać czynności związane z realizacją Eventu za pośrednictwem pracowników bądź innych osób, którym zlecił wykonanie poszczególnych czynności w ramach realizacji Cyklu Eventów. Działania tych osób będą uznane za działania Organizatora.
 4. W skład Cyklu Eventów wchodzą Eventy, odbywające się w następujących lokalizacjach
  i terminach:
  1. CH Bonarka, Kraków, ul. Kamieńskiego 11 – 27-30.09.2018 r.
  2. CH Magnolia Park, Wrocław, ul Legnicka 58 – 04-07.10.2018 r.
  3. CH Złote Tarasy, Warszawa, ul. Złota 59 – 25-28.10.2018 r.
  W dalszej części każdy pojedynczo zdefiniowany jako Event.
 5. Event w Krakowie (CH Bonarka) rozpoczyna się o godzinie 10:00 w dniu 27 września 2018 roku i trwa do godziny 21:00 dnia 30 września 2018 roku włącznie. Prace montażowe przewidziane są w godzinach nocnych w dniach 24 – 27 września.
 6. Event we Wrocławiu (CH Magnolia Park) rozpoczyna się o godzinie 9:00 w dniu 04 października 2018 roku i trwa do godziny 21:00 dnia 07 października 2018 roku włącznie. Prace montażowe przewidziane są w godzinach nocnych w dniach 1 - 4 października.
 7. Event w Warszawie (CH Złote Tarasy) rozpoczyna się o godzinie 9:00 w dniu 25 października 2018 roku i trwa do godziny 21:00 dnia 28 października 2018 roku włącznie. Prace montażowe przewidziane są w godzinach nocnych w dniach 22-25 października.
 8. Organizator zastrzega, że czas trwania eventów wskazany w ust. 5-7 jest ściśle powiązany z godzinami funkcjonowania CH Bonarka w Krakowie, CH Magnolia Park we Wrocławiu oraz CH Złote Tarasy w Warszawie.
 9. Uczestnikiem Eventu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Evencie, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Eventu, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Eventu określone niniejszym Regulaminem.
 10. Udział w Evencie jest bezpłatny i dobrowolny.
 11. Uczestnikiem Eventu nie może być osoba będąca pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz środków farmaceutycznych.
 12. Poprzez przystąpienie do Eventu uczestnicy akceptują postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI SUPER – PHARM BEAUTY CITY:

 1. Uczestnicy przebywający w strefie Eventu mogą nieodpłatnie korzystać z przygotowanych przez Organizatora oraz Partnerów atrakcji:
  1. Kraina Magicznego Lustra
  2. Kraina Zjawiskowego Makijażu
  3. Kraina Jedwabistych Włosów
  4. Kraina Pięknej Skóry
  5. Kraina Aksamitnej Cery
  6. Kraina Olśniewającego Spojrzenia
  7. Kraina Efektownych Paznokci
  8. Kraina Zachwycających Włosów
  9. Kraina Kolorowych Paznokci
  10. Kraina Nieziemskiej Wygody
  11. Kraina Czarującego Spojrzenia
  12. Kraina Zmysłowego Piękna
  13. Atrakcje dodatkowe – Fotolustro, Lifestyle
  14. Strefa Kas – Kraina Kuszących Cen
 2. Zasady korzystania ze strefy Kraina Magicznego Lustra:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Magicznego Lustra są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcji strefy Kraina Magicznego Lustra na własną odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia” oraz "Zgłoszenia do konkursu".
  3. Uczestnictwo w strefie Kraina Magicznego Lustra jest uzależnione od wyrażenia przez Uczestnika nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Zlecającego, w materiałach prasowych drukowanych oraz w Internecie, w związku z relacjami z wydarzeń zamieszczanymi w celach promocji Zlecającego.
  4. Uczestnikiem strefy Kraina Magicznego Lustra może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  5. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia Metamorfozy.
  6. Strefa Kraina Magicznego Lustra udostępniona jest uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  7. Metamorfozy przeprowadzane są według określonego harmonogramu – zapisów dokonuje hostessa na stanowisku strefy Kraina Magicznego Lustra.
  8. Metamorfozy wykonują doświadczone makijażystka oraz fryzjerka. Każdy uczestnik otrzymuje dedykowaną ramkę ze zdjęciem „przed” i „po” metamorfozie.
  9. Uczestnik podczas korzystania ze strefy Kraina Magicznego Lustra ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  10. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  11. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Magicznego Lustra pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  12. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu Strefy Metamorfoz – podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  13. Organizator zastrzega prawo do organizacji konkursu „Metamorfoza dnia”. Każdego dnia odbędą się 4 rozstrzygnięcia konkursu na najlepszą Metamorfozę. Każdy z Uczestników, który danego dnia skorzystał z atrakcji Metamorfozy podpisuje Zgłoszenie do konkursu, które jest podstawą do wydania nagrody w przypadku zwycięstwa w konkursie. Konkurs „Metamorfozy dnia” rozstrzygany będzie:
   1. w Krakowie w dniach 27 – 30.09.2018 r., we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. oraz Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. o wskazanych godzinach:
   2. Czwartek: 13:00, 14:30, 16:00, 18:00.
   3. Piątek: 13:00, 15:00, 16:00, 18:00.
   4. Sobota: 13:00, 15:00, 16:30, 18:20.
   5. Niedziela: 11:50, 14:30, 16:40, 18:00.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z atrakcji stanowiska Metamorfozy oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady korzystania ze strefy Kraina Zjawiskowego Makijażu:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Zjawiskowego Makijażu są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Zjawiskowego Makijażu na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Zjawiskowego Makijażu może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia makijażu.
  5. Stanowiska Kraina Zjawiskowego Makijażu udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  6. W ramach stanowiska Kraina Zjawiskowego Makijażu odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, makijaże, dobór i testowanie produktów.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Kraina Zjawiskowego Makijażu ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Zjawiskowego Makijażu pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Zjawiskowego Makijażu podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Zjawiskowego Makijażu oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Zasady korzystania ze strefy Kraina Jedwabistych Włosów:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Jedwabistych Włosów są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Jedwabistych Włosów na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Jedwabistych Włosów może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia makijażu.
  5. Stanowiska Kraina Jedwabistych Włosów u udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  6. W ramach stanowiska Kraina Jedwabistych Włosów odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, dobór produktów do pielęgnacji włosów.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze strefy Kraina Jedwabistych Włosów ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Jedwabistych Włosów pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Jedwabistych Włosów podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Jedwabistych Włosów oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Zasady korzystania ze strefy Kraina Pięknej Skóry:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Pięknej Skóry są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Pięknej Skóry na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Pięknej Skóry może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Stanowiska Kraina Pięknej Skóry udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  6. W ramach stanowisk Kraina Pięknej Skóry odbywają się bezpłatne konsultacje ze specjalistami, dobór produktów do pielęgnacji skóry.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Kraina Pięknej Skóry ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Pięknej Skóry pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Pięknej Skóry podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Pięknej Skóry oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Zasady korzystania ze strefy Kraina Aksamitnej Cery:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Aksamitnej Cery są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Aksamitnej Cery na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Aksamitnej Cery może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Stanowiska Kraina Aksamitnej Cery udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  6. W ramach strefy Kraina Aksamitnej Cery odbywają się bezpłatne konsultacje ze specjalistami, dobór produktów do pielęgnacji skóry.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Kraina Aksamitnej Cery ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Aksamitnej Cery pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Aksamitnej Cery podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Aksamitnej Cery oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Zasady korzystania ze strefy Kraina Olśniewającego Spojrzenia:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Olśniewającego Spojrzenia są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Olśniewającego Spojrzenia na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Olśniewającego Spojrzenia może zostać tylko i wyłącznie osoba zakwalifikowana przez konsultanta danej strefy.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Stanowiska Kraina Olśniewającego Spojrzenia udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  6. W ramach stanowiska Kraina Olśniewającego Spojrzenia odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, makijaże, dobór i testowanie produktów.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Kraina Olśniewającego Spojrzenia ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Olśniewającego Spojrzenia pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Olśniewającego Spojrzenia podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Olśniewającego Spojrzenia oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 8. Zasady korzystania ze strefy Kraina Efektownych Paznokci:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Efektownych Paznokci są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Efektownych Paznokci na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Efektownych Paznokci może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Personel strefy Kraina Efektownych Paznokci wykonuje usługę malowania paznokci lakierem. Po stronie Uczestnika strefy Krainy Efektownych Paznokci jest odpowiednie przygotowanie dłoni, tj. opiłowanie paznokci, usunięcie skórek.
  6. Stanowiska Kraina Efektownych Paznokci udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Kraina Efektownych Paznokci ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Efektownych Paznokci pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Efektownych Paznokci podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Efektownych Paznokci oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 9. Zasady korzystania ze strefy Kraina Zachwycających Włosów:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Zachwycających Włosów są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Zachwycających Włosów na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Zachwycających Włosów może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia makijażu.
  5. Stanowiska Kraina Zachwycających Włosów u udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  6. W ramach stanowiska Kraina Zachwycających Włosów odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, dobór produktów do pielęgnacji włosów.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze strefy Kraina Zachwycających Włosów ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Zachwycających Włosów pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Zachwycających Włosów podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Zachwycających Włosów oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 10. Zasady korzystania ze strefy Kraina Kolorowych Paznokci:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Kolorowych Paznokci są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Kolorowych Paznokci na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Kolorowych Paznokci może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Personel strefy Kraina Kolorowych Paznokci wykonuje usługę malowania paznokci lakierem hybrydowym. Po stronie Uczestnika strefy Krainy Kolorowych Paznokci jest odpowiednie przygotowanie dłoni, tj. opiłowanie paznokci, usunięcie skórek oraz usunięcie dotychczas posiadanego manicure hybrydowego.
  6. Osoby korzystające ze strefy Kraina Kolorowych Paznokci są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  7. Stanowiska Kraina Kolorowych Paznokci udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  8. Uczestnik podczas korzystania ze Kraina Kolorowych Paznokci ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  9. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  10. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Kolorowych Paznokci pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  11. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Kolorowych Paznokci podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Kolorowych Paznokci oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 11. Zasady korzystania ze strefy Kraina Nieziemskiej Wygody:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Nieziemskiej Wygody są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Nieziemskiej Wygody na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Nieziemskiej Wygody może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Stanowiska Kraina Nieziemskiej Wygody udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  6. W ramach stanowiska Kraina Nieziemskiej Wygody odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, dobór produktów.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Kraina Nieziemskiej Wygody ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Nieziemskiej Wygody pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Nieziemskiej Wygody podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Nieziemskiej Wygody oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 12. Zasady korzystania ze strefy Kraina Czarującego Spojrzenia:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Czarującego Spojrzenia są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Czarującego Spojrzenia na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Czarującego Spojrzenia może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Stanowiska Kraina Czarującego Spojrzenia udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  6. W ramach stanowiska Kraina Czarującego Spojrzenia odbywają się bezpłatne spotkania i konsultacje ze specjalistami, makijaże, dobór i testowanie produktów.
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Kraina Czarującego Spojrzenia ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Czarującego Spojrzenia pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Czarującego Spojrzenia podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Czarującego Spojrzenia oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 13. Zasady korzystania ze strefy Kraina Zmysłowego Piękna:
  1. Osoby korzystające ze strefy Kraina Zmysłowego Piękna są zobowiązane do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik bierze udział w atrakcjach stanowiska Kraina Zmysłowego Piękna na własną odpowiedzialność
  3. Uczestnikiem Strefy Kraina Zmysłowego Piękna może zostać tylko i wyłącznie osoba wolna od schorzeń skóry.
  4. W przypadku wątpliwości Organizatora w zakresie występowania schorzenia skóry u Uczestnika, Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w strefie.
  5. Personel strefy Kraina Zmysłowego Piękna wykonuje usługę malowania paznokci lakierem. Po stronie Uczestnika strefy Krainy Zmysłowego Piękna jest odpowiednie przygotowanie dłoni, tj. opiłowanie paznokci, usunięcie skórek.
  6. Stanowiska Kraina Zmysłowego Piękna udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 21:00;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  7. Uczestnik podczas korzystania ze Kraina Zmysłowego Piękna ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i/lub Partnerów.
  8. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  9. Nie wolno korzystać ze strefy Kraina Zmysłowego Piękna pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  10. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu strefy Kraina Zmysłowego Piękna podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z strefy Kraina Zmysłowego Piękna oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 14. Zasady korzystania z Atrakcji dodatkowych  Fotolustro, Lifestyle
  1. Osoby korzystające z Atrakcji dodatkowych są zobowiązane do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji personelu Organizatora i/lub Partnerów
  2. Uczestnik korzysta z Atrakcji dodatkowych na własną odpowiedzialność.
  3. Atrakcje dodatkowe udostępnione są uczestnikom:
   1. w Krakowie w dniach 27-30.09.2018 r. w godzinach: czwartek 10:00 – 21:00 piątek, sobota: 10:00 – 22:00, niedziela: 10:00 – 2100;
   2. we Wrocławiu w dniach 4 – 7.10.2018 r. w godzinach: czwartek 9:00 – 21:00, piątek, sobota 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
   3. w Warszawie w dniach 25 – 28.10.2018 r. w godzinach: czwartek, piątek, sobota: 9:00 – 22:00, niedziela: 9:00 – 21:00;
  4. W strefę przeznaczoną dla uczestnika nie wolno wnosić szklanek, szklanych butelek oraz jedzenia.
  5. Nie wolno korzystać z Atrakcji dodatkowych pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
  6. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy osobistych w pobliżu Strefy Atrakcji Dodatkowych podczas korzystania z atrakcji przez inną osobę.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania z Atrakcji Dodatkowych oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
  8. Przed skorzystaniem z Atrakcji dodatkowych - Fotolustro Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
  9. Ruchomy Gif zostanie przekazany Uczestnikowi w formie elektronicznej drogą mailową na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
 15. Warunkiem przystąpienia do Eventu jest wyrażenie chęci oraz wejście do strefy Eventu.
 16. W trakcie trwania Eventu Organizator będzie wykonywał dokumentację zdjęciową oraz dokumentację video. Pozyskany w ten sposób materiał może zawierać utrwalony wizerunek uczestnika Eventu lub osób przebywających w miejscu realizacji Eventu w postaci zdjęć lub ujęć video. Wszyscy uczestnicy Eventu oraz osoby przebywające w miejscu realizacji Eventu poprzez przygotowane przez Organizatora papierowe formularze będą mogli złożyć następujące oświadczenia, że:

  Wyrażają dobrowolną i nieodpłatną zgodę, która może być odwołana w każdym czasie, na rzecz Administratora, na utrwalenie, przetwarzanie oraz publikację ich wizerunku wraz z lub bez ich imienia i nazwiska, bez konieczności uprzedniej autoryzacji efektu artystycznego na  stronach internetowych wykorzystywanych do komunikacji Super-Pharm Beauty City (www.beautycity.pl i www.superpharm.pl) oraz w serwisach społecznościowych: Facebook, Snapchat, Instagram (www.facebook.com, www.snapchat.com oraz www.instagram.com) oraz youtube.com i jego udostępnienie użytkownikom Internetu w materiałach digital marketing (zdjęcia, bannery, bumpy, video, snapy, posty, Insta Stories, etc.), jak również w formie drukowanej lub w materiałach wewnętrznych Administratora, w celu przekazania relacji z Super-Pharm Beauty City oraz marketingu i reklamy Super-Pharm.
 17. Podanie danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, fakt ukończenia 18 roku życia) jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do wzięcia udziału w atrakcjach podczas Eventu.
 18. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, fakt ukończenia 18 roku życia) są przetwarzane w celu wzięcia przez Uczestnika udziału w atrakcjach podczas Eventu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jak również dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu własnych usług i produktów oraz na potrzeby analityczne i badawcze związane z produktami oferowanymi przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do takiego przetwarzania, poprzez wysłanie maila na adres: ochronadanych@superpharm.pl. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu. Wizerunek Uczestnika będzie wykorzystywany w celu wykonania dokumentacji fotograficznej lub video i przetwarzany w celach dokumentacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; albo w celach określonych w ust. 5 powyżej, o ile Uczestnik wyrazi zgodę na wykorzystanie wizerunku w zakresie marketingu i reklamy wskazanym w ust. 5 – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
 19. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. W sprawie swoich danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: ochronadanych@superpharm.pl lub pocztą tradycyjną wysyłając list na adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
  (z dopiskiem "Inspektor Danych Osobowych").

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na terenie Eventu.
 2. Materiały reklamowe Eventu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe oraz sytuacje nieprzewidziane lub wynikające z działania sił wyższych, których następstwa mogą utrudnić lub uniemożliwić wzięcie udziału w Evencie, np. awarie wyposażenia, odwołanie Eventu itp.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Partnerzy

 • logo vichy
 • logo la roche posay
 • logo loreal
 • logo maybelline
 • logo elseve
 • logo garnier
 • logo mixa
 • logo chiodo
 • logo bourjois
 • logo rimmel
 • logo max factor
 • logo sallyhansen
 • logo seboradin
 • logo bausch lomb
 • logo scholl
 • logo life